Jeugdarts/Centrum voor Jeugd en Gezin

Bij het CJG zijn alle kinderen, (aanstaande) ouders, jongeren en professionals welkom met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Bij het CJG zit alle opvoed- en opgroeikennis onder één dak. Preventie en vroeg-signalering staan bij het CJG voorop.

De Jeugdgezondheidszorg volgt gezondheid, groei en ontwikkeling
Alle leerlingen worden in klas 2 uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Zij worden gevraagd thuis een digitale vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over gezondheid en welzijn. De leerling krijgt na het invullen direct online tips. Tijdens het gezondheidsonderzoek weegt en meet de jeugdverpleegkundige de leerlingen en bespreekt het onderzoek. Leerlingen kunnen dan ook zelf vragen stellen.

Spreekuur jeugdgezondheidzorg (indien aanwezig!)
Een aantal keren per jaar is er een JGZ-spreekuur op school. Leerlingen én ouders kunnen hier terecht. Bijvoorbeeld met vragen over gezondheid, pesten, faalangst, overgewicht, slapen of schoolverzuim. De data voor de spreekuren worden in overleg met school ingepland. Het is mogelijk om een afspraak te maken. Gewoon binnenlopen mag ook.

Kernteam
Wanneer de mentor en/of ouder(s) zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, kunnen zij advies vragen aan het kernteam. Hiervoor kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator Mevr. A. Voets: a.voets@veluwseonderwijsgroep.nl. De Jeugdgezondheidzorg van het CJG is vertegenwoordigd in het kernteam op school. Zij kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van jongeren. Ook geven zij advies, bieden zelf hulp of begeleiden ouder(s) en hun kind naar andere hulp.

Deze vertegenwoordigers bespreken de situatie van het kind met niemand anders dan met elkaar. Andere leerlingen of docenten worden niet zonder toestemming van ouder(s) ingelicht.

Leerlingen, ouders en docenten kunnen altijd een vraag stellen bij het CJG/ JGZ
Telefoon: (055) 357 88 75 (van 8.30 uur – 17.00 uur)
info@cjgapeldoorn.nl
www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn

Op het Mheenpark is de jeugdarts mevr. dr. S. Stevelmans, s.stevelmans@cjgapeldoorn.nl
De jeugdverpleegkundige is mevr. M. Kistemaker, m.kistemaker@cjgapeldoorn.nl