Lesuitval

Vita

Vanzelfsprekend proberen we lesuitval zoveel mogelijk te beperken. Lesuitval is echter onvermijdelijk. Bij lesuitval geldt de volgende aanpak:

Klas 1: Les 1 t/m 4 worden klassikaal opgevangen

Klas 2: Les 1 t/m 3 worden klassikaal opgevangen, les 4 valt uit

Klas 3: Les 2 en 3 worden opgevangen door een andere vakdocent les te laten geven en/of de leerlingen over de lokalen te verdelen of. Les 1 en 4 vallen uit.

Klas 4: Geen opvang. Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk in de aula, maar mogen ook van het schoolplein af.

Hierbij geldt dat klassen slechts één keer per dag klassikaal worden opgevangen (klas 1 en 2) of over de lokalen worden verdeeld (klas 3). Mochten er meer lessen uitvallen, krijgen leerlingen dus vrij.

Bij opvang zijn er diverse mogelijkheden (al dan niet gecombineerd):

  • (gedeeltelijk) les van een andere vakdocent
  • doorwerken aan de hand van de studieplanner
  • aan het werk met het programma van één van de kernvakken (Wiskunde, Nederlands en Engels)
  • aan de slag met een ander vak

Leerlingen uit klas 3 dienen tijdens een tussenuur altijd de gehele les op de aangegeven plaats te zitten. Het is dus niet toegestaan om in de aula aan groepswerk te doen of met je laptop elders te werken.

Op deze regel bestaan drie uitzonderingen:

  • In het lokaal wordt een mentorles gegeven.
  • In het lokaal zitten al 32 leerlingen.
  • In het lokaal wordt geen les gegeven.

Als één van deze drie situaties zich voordoet, meld je dan direct bij het Infopunt-Leerlingen. Daar wordt bepaald wat er vervolgens gaat gebeuren. Voor deze uren gelden dezelfde regels als normaal (ook gelden dezelfde sancties bij bijvoorbeeld te laat komen en lesverwijdering).