Schoolexamen

Regulier

Het schoolexamen is een deel van het eindexamen. Het is een verzameling toetsen en praktische opdrachten verspreid over de bovenbouw van de middelbare school. VWO-leerlingen bouwen het eindcijfer van het schoolexamen geleidelijk op in de laatste drie jaar van de middelbare school. HAVO en MAVO-leerlingen doen dit in de laatste twee jaar.
Iedere school bepaalt zelf welke toetsen deel uit maken van het schoolexamen. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt precies beschreven welke toetsen meetellen, wanneer ze plaatsvinden, waar ze over gaan en hoe zwaar ze meetellen.

Hieronder vindt u het PTA-overzicht en het examenreglement van klas 3 mavo

PTA 3M schooljaar 2018-2019 definitief

Examenreglement 3M-GT 2018-2019

Hieronder staat het PTA-overzicht en examenreglement van 4 mavo en 4 mavo/havo

PTA klas 4 2018-2019 definitief V2

Examenreglement 4M-GT 2018-2019