Herkansingsregeling

Vita

Voor alle vakken voor alle jaarlagen is er een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).
In dit PTA wordt bij ieder vak aangegeven welke toetsen er gegeven worden, in welke lesweek de toetsen zullen plaats vinden, de vorm van de toetsing, de weging en of een toets/opdracht wel/niet herkanst mag worden.

De volgende regeling betreft alleen toetsen die volgens het PTA herkansbaar zijn.

 • Leerlingen kunnen per schooljaar maximaal 2 toetsen en/of PO’s herkansen:
  – Leerlingen mogen in periode 3 één toets herkansen van lesperiode 1 of 2.
  – Leerlingen mogen in periode 5 één toets herkansen van lesperiode 3 of 4.
 • Toetsen van lesperiode 5 (meivakantie t/m zomervakantie) mogen niet herkanst worden.
 • Ook toetsen die met een voldoende beoordeeld zijn, mogen herkanst worden.
 • Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige inschrijving voor een herkansing in It’s Learning.
 • Alleen individueel gemaakte PO’s kunnen herkanst worden (mits aangegeven in PTA). Leerlingen leveren op het herkansingsmoment hun nieuwe PO in bij het Infopunt Leerlingen.
 • Inhaaltoetsen van toetsweek A kunnen niet herkanst worden.
 • Bij fraude vervalt de herkansingsmogelijkheid voor de betreffende toets.
 • Het behaalde cijfer voor de herkansing komt alleen in plaats van het cijfer van de oorspronkelijke toets als het cijfer van de herkansing hoger is.
 • Indien een leerling op het moment van herkansen ongeoorloofd afwezig is, verliest de leerling zijn recht(en) op herkansingen in de rest van het schooljaar.
 • Indien een leerling op een herkansingsmoment geoorloofd afwezig is (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte) verliest de leerling voor die periode zijn recht op herkansing.
 • Herkansen kan uitsluitend op de in het jaarrooster vastgestelde tijden.

 

Aanvulling herkansingsregeling 4 MAVO

4M(H) heeft drie mogelijkheden tot herkansen:

 • Leerlingen mogen in periode 1 één toets herkansen.
 • Leerlingen mogen in periode 2 één toets herkansen.
 • Leerlingen mogen in de periode na Kerst één toets herkansen.